info@muziekbuurtheemskerk.nl

Mijn muziekbuurt

Prettig en energiezuinig wonen!

Informatiefilm grootonderhoud Muziekbuurt Heemskerk

Heeft u schade opgelopen tijdens het groot onderhoud? U kunt hier het schadeformulier-aansprakelijkstelling downloaden. Vul het formulier in en lever het binnen 48 uur in bij de bewonersbegeleidster.

Handleiding nieuwe installaties
Hier staan handige en noodzakelijke tips voor het gebruik van de installaties na de werkzaamheden:

Gebruikersinformatie Muziekbuurt mei 2018 website

De 444 eengezinswoningen in de Muziekbuurt zijn vanwege de levensduur en technische staat toe aan onderhoud. Wij willen de woningen zo aanpakken dat ze energiezuiniger worden, het wooncomfort wordt verhoogd en de levensduur met 50 jaar wordt verlengd.

Alle werkzaamheden binnen dit project worden uitgevoerd in bewoonde staat. Het is veel wat we gaan doen. Dit vraagt ook van u als bewoner veel: stof, geluidsoverlast, werklieden over de vloer en het verwijderen van spullen. Om u hierin tegemoet te komen, betaalt u geen huurver- hoging voor de woningverbeterende (energiebesparende) maatregelen.

Het grote voordeel voor u is dat het onderhoud leidt tot meer comfort en lagere energielasten. Zo wordt ons huis voor u een prettiger en zuiniger thuis!

info 

Onderhoudsplan

Waarom doen we dit?
De woningen zijn vanwege de levensduur en technische staat toe aan onderhoud. De woningen zijn nauwelijks geïsoleerd, niet energiezuinig, verbruiken veel aardgas en hebben daarmee een grotere CO2 uitstoot. Ze voldoen niet aan de huidige normen voor energieverbruik en u heeft relatief hoge energielasten. Door onderhoud en woningverbetering uit te voeren, kunnen wij de woningen nog 50 jaar als kwalitatief goede woningen met lage onderhouds- en energielasten verhuren.

Wat is onderhoud en wat is woningverbetering?
Onderhoud houdt in dat verouderde en versleten delen van de woning worden vervangen. Woningverbetering betekent verbetering aan de woning waardoor de kwaliteit van wonen toeneemt. Aan onderhoud moeten huurders verplicht meewerken. Voor een woningverbetering moeten wij toestemming vragen. In de tabel hiernaast staat een opsomming van werkzaamheden die onder onderhoud en woningverbetering vallen.

Ons huis, uw thuis

Wij hebben voor u een overzichtelijk boekje samengesteld waar u alle informatie rustig kunt lezen.Hierin schrijven we wat het onderhoud en de woningverbetering precies inhoudt, wat u van WOONopMAAT en de aannemer kunt verwachten en welke medewerking we van u nodig hebben. Vooraf aan de werkzaamheden komen wij bij u thuis om alles door te spreken.
http://www.muziekbuurtheemskerk.nl/wp-content/uploads/2016/04/Ons-huis-uw-thuis-webversie27-11-2017.pdf

Download hier het boekje

boekje 

In welk type woning woont u?

In onderstaande lijst kunt u terugvinden wie het onderhoud van uw woning gaat uitvoeren.

Schermafdruk 2016-06-29 08.56.02

Schermafdruk 2016-06-29 08.56.32