info@muziekbuurtheemskerk.nl

Klankbordgroep

Aangenaam

De klankbordgroep vergadert regelmatig. Hieronder vindt u de verslagen van die vergaderingen.

Notulen vergadering Klankbordgroep d.d. 2-10-2018 Notulen 02102018 KBG vergadering 19

Notulen vergadering Klankbordgroep d.d. 18-6-2017 Notulen 18062018 KBG vergadering 18

Notulen vergadering Klankbordgroep d.d. 2-2-2017  Notulen 02022017 KBG vergadering 12

KGB_2Wij vinden het belangrijk dat de belangen van de huurders worden vertegenwoordigd. In de voorbereidende fase van het project hebben wij een inventarisatie gehouden onder de huurders voor het meedenken en participeren. Hierop zijn enthousiaste reacties gekomen en is met vertegenwoordigers
uit uw buurt de klankbordgroep gevormd. Met de geïnteresseerde huurders hebben wij inmiddels een aantal leuke en goede bijeenkomsten gehouden. Met hun kritische opmerkingen, ervaringen en wensen vanuit hun woningen en buurt zijn de genoemde plannen tot stand gekomen.

Heeft u ook een goed idee? Dan horen we dat graag. U kunt uw idee sturen via het contactformulier.

De klankbordgroep bestaat uit:

Mevrouw M.A. Bosman-Aardenburg, Pijperstraat 6
Mevrouw C.M.  Kuil, Valcooghstraat 34
Mevrouw H.H.Kiesling, Spoellaan 28
Meneer H. Weijgertse, Valcooghstraat 34
Mevrouw G. Welp de Boer, Valcooghstraat 18
Mevrouw G.A.M. Van der Haagen, Griegstraat 9
Meneer A.T. Maalman, Handelstraat 5
Mevrouw E.M. Heesbeen, Chopinstraat 29
Meneer B. Werdekker, Wagenaarstraat 2
Meneer H.L. Mulbah Boetius, Händelstraat 17
Meneer B.M. Laurijs, Bachstraat 23
Mevrouw A. Mulder, Beethovenstraat 79
Meneer J. Sperling, Handelstraat 51
Meneer A.J.M. Veraart, Rameaustraat 25
Meneer H. v.d. Kamp, Rameaustraat 21
Meneer J. Kuil,  Mascagnistraat 19
Mevrouw J.P.E. Leeuw, Huurdersplatform
De heer H.J. Wezepoel,  Huurdersplatform